×

Hyr

Allert Rental Hyrförsäkring

Du är alltid försäkrad hos oss genom vårt samarbete med Länsförsäkringar!

Vår hyrförsäkring som vi erbjuder i samband med Länsförsäkringar skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador, utifrån kommande fysisk skada eller maskinhaveri (som plötslig och oförutsedd händelse räknas inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande). Om hyresobjektet utsatts för onormal förslitning är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för värdeminskningen. Om hyrestagaren hanterar hyresobjektet vårdslöst så att skada uppstår kommer hyrestagare att debiteras ett belopp som motsvarar uthyrarens omkostnader för att återställa hyresobjektet.

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Premien är för närvarande 6% av bruttohyrpriset.

Dina skyldigheter som hyrestagare

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att du som hyrestagare i samtliga fall skyddar egendomen på bästa sätt. Om möjligt ska man alltid låsa fast eller låsa in hyresobjektet.

Exempel:

  • Lås alltid fordon och förvara nyckel på säker plats.
  • Avmonterad fordonsdel låses in, delar som inte kan låsas in låses fast med klass 3 kättinglås.
  • Vid förvaring av egendom i takbox eller skåpsanordning på fordon ska dessa vara av hårt material och försedda med godkäns låsenhet.
  • Egendom ska inte lämnas på öppet flak eller flak täckt med kapell när transportmedlet lämnas utan uppsikt.

Du som hyrestagare ansvarar för att hyresobjektet endast används för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett samt att objektet endast används av behörig och kvalificerad personal.

Om skada inträffar

Kontakta snarast Allert Rental för vidare instruktioner. Vid stöld eller förlust gör snarast en polisanmälan.

Självrisk

Gällande självrisk är 5890:-. 

Välkommen in till oss!