×

EcoPar miljödiesel

Publicerad: 5/9
Nu går vi över till EcoPar miljöbränsle i alla våra dieseldrivna maskiner och fordon! ????
EcoPar A är ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer. Jämfört med dieselolja går utsläppen av cancerogena ämnen ner med över 90%. Halterna av kväveoxid (NO2) i omgivningen kan gå ner med upp till 60%.
Mängden sot i avgaserna redan före partikelfilter minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar med över 90%. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med upp till 50% inräknat hela livscykeln enligt ISO14040-14044. EcoPar A är lagringsstabilt i minst 10år, vilket gör att bränslet håller samma höga kvalitet år efter år.
EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper och andra känsliga naturmiljöer.
Se alla nyheter

Välkommen in till oss!